AleidLand.nl

Darwinstraat 41
2571 DG Den Haag
aleid.landeweerd[at]hccnet.nl
T 070 3461018
M 06 301 44 028

DIALOOGSTARTER

Begin 2018 tekende ik live bij een aantal sessies waarbij o.l.v. communicatiebureau E:M+MA, een ministerie, deskundigen en organisaties op het gebied van wonen & huisvesting een dialoog met elkaar aangingen. Op basis van de opbrengst van die dialoog ontwikkelden we een gespreksmethode. Door visueel notuleren en mee te denken over de stappen in de methode werkte ik actief mee aan het maken van de ‘Dialoogstarter Flexwonen’. De illustraties van de groepen met woonwensen komen terug op de dialoogkaarten. Het werkmodel in de vorm van een kwadrant schema werd het speelvlak van 2 x 1,5 meter. De XL pionnen in 10 kleuren zijn 4 cm hoog. Deze ‘pilot’ helpt bij het aanzwengelen van betere samenwerkingen binnen gemeenten en het ontwikkelen van woonoplossingen zoals bijv. de ‘magic mix’. De dialoogstarter is nog in ontwikkeling en inmiddels 2 x getest.

 


 

INFOGRAPHICS

Voor ruimtevaartorganisatie NSO maakte ik een infographic/praatplaat met satellieten, raketten, de aardbol met Nederland centraal, grafieken en pictogrammen. En ik zorgde voor passende vormgeving binnen de huisstijl. In juni rolden 2 varianten van de drukpers: een tot A4 gevouwen brochure, en een XL versie in het Engels. Precies op tijd voor de start van het Internationale Space Studies Program van ISU in Delft deze zomer. Bij elke bespreking & meedenk-sessie kreeg ik een masterclass ruimtevaart economie van mijn opdrachtgevers van overheid en bedrijfsleven. En ik adviseerde hen over beeldcommunicatie en realisatie. Supergave opdracht en sympathieke samenwerking.

 


 

REBELSE ZEEHELDINNEN

Dit jaar voorzie ik Haagse krant ZeeheldenNieuws van een serie van 7 illustraties en verhalen van rebelse zeeheldinnen uit de geschiedenis. Vrouwelijke piraten bestonden vroeger óók! Voor elke piraat (v) lees ik me een slag in de rondte; heeft ze écht bestaan? Waarom werd ze piraat? Wat was haar specialisme? Ik ga aan de slag met inkt en kwasten op papier. Haar naam in woeste letters, en de stoere, chagerijnige of sluwe zeeheldin zelf; hoe zou ze er uit hebben gezien?

Risoprints
Van alle 7 piraten maak ik risoprints met fluorinkt in oplage van 25 stuks. Bij de huiskamerexpositie’s in de Jacobastraat/Jacobahof op zaterdag 25 augustus hingen er al 4 in de pop-up art-shop. In 2019 gaan de zeven rebebelse zeeheldinnen op reis door het zeeheldenkwartier in Den Haag. Je kan de serie tegenkomen in een wachtkamer, een hotel, een school, een buurthuis of een interieurwinkel… Interesse? Neem even contact op!


Op het Haagse zeeheldenfestival hebben twee piraten (v) een vaste plek gekregen, op bouwhek doek van 3 x 2 meter zullen ze daar volgend jaar opnieuw levensgroot te zien zijn. Linker foto door Peter Heuves.

 


 

KLIMAATAKKOORD MOBILITEIT

Voor het ministerie van I&W maakte ik twee infographics in verband met het klimaatakkoord en de sectortafel mobiliteit. Eén voor de stedelijke omgeving van de nabije toekomst en één voor de landelijke omgeving. Een leuke puzzel in korte tijd!

 


 

EDUCATIE & VOORLICHTING

Al een aantal jaren ben ik betrokken als illustrator/ontwerper bij dit lesproject over liefde en diversiteit van Marieke Kroneman van Haagse Hogeschool & universiteit Leiden. De kroon op het project is de uitvouwbare spiekbrief. Illustraties en vormgeving zijn afgestemd op de doelgroep en de educatieve inhoud; een vlotte schetsmatige tekenstijl, stoere typografie gecombineerd met getekende letters. Het project Wij, jij en ik, respectvol over liefde en diversiteit werd beloond met de John Blankensteinprijs voor homo emancipatie. Helderheid voor tieners en een mooie tool voor burgerschaps ontwikkeling. Fijn om een bijdrage te leveren met meedenk-werk, ontwerpwerk, realisatie en illustraties!

 


 


LOGO VOOR NIEUW FONDS

Voor een vernieuwend fonds voor de ouderenzorg ontwikkelde ik het logo. Voor corporate ondersteuning bij deze opdracht vroeg ik Lammert Jonkman. Belangrijke wens van het fonds was een logo met een getekend portret van mevr. Jo Visser, de oprichtster van de vroegere vereniging Zonnehuizen. Na de eerste schetspresentatie bleek een fotografische bewerking van haar gezicht het beste aan te sluiten bij het doel van het logo. Inmiddels heb ik toepassingen voor het logo gemaakt: visitekaartjes en kerstkaarten. Een leuke en vlotte samenwerking met een mooi resultaat!

 


 

DrukwerkSERIE ILLUSTRATIES VOOR BELEIDSDOCUMENT

Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakte ik een serie van twintig illustraties bij een beleidsdocument over doorontwikkeling van Persoonlijke Gegevens in MijnOverheid. Aandachtspunten waren bijvoorbeeld: meer transparantie, gebruiksgemak, samenwerking, wisselwerking en toekomst.